top of page
Online Kursumuza Katılın

Akademik Başarı

Okuma Becerileri

Birçok alanda zeki görünmesine karşın okul başarısı düşüktür.
Başarı durumu günden güne hatta saatten saate değişiklik gösterir.
Bazı ders/alanlarda başarısı normal hatta normalin üstünde iken, bazı ders/alanlarda düşüktür.
Okuması yaşıtları seviyesinin altındadır.
Okumayı sevmez.
Yaşıtlarından daha yavaş okur.
Bazı harflerin seslerini öğrenemez[harfin şekli ile sesini birleştiremez.
Sessiz yada sesli okurken kelimeleri parmağıyla izler.
Sınıf düzeyinde bir parça okurken satır, kelime ya da harf atlar yada tekrar okur.
Okurken anlamı bozacak kelimeleri parçadakilerin yerine koyar.(ne zaman yerine, nerede gibi)
bottom of page