top of page
Turkiye-Disleksi-Vakfi-Cocuklarda-Disleksi-Beyaz.jpg

Özel Öğrenme Güçlüğü Genel Belirtileri

Okul Öncesi Dönemde:

 • Konuşmada gecikme görülebilir.

 • Birbirine yakın heceli kelimelerde sesler karıştırılır. (“Su” yerine “bu” gibi)

 • Ayakkabıların bağlanmasında başarısızlık yaşanır.

 • Sağ-sol karıştırılır.

 • Bir iş yapılırken her iki el de kullanılır, kullanılacak el konusunda belirgin bir seçim yapılamaz.

 • Alfabedeki harf ve seslerin öğrenilmesinde zorluk yaşanır.

 • Zaman ve yön kavramları birbirine karıştırılır.

Okul döneminde:

 • Okuma geç ve zor öğrenilir.

 • Yavaş ve hatalı okunur.

 • Yazı bozuklukları çok sık görülür.

 • Matematikte güçlük çekilir.

 • Çarpım tablosunu öğrenememe görülür.

 • İmla ve noktalama hataları yapılır.

 • d ile b, p ile b vb. harfler karıştırılır.

 • Okuduğunu anlamada sorun yaşanır.

 • Okurken sık sık harfler karıştırılır (“dağ” yerine “bağ”, “sal” yerine “şal” vb.).

 • Harflerin sırası karıştırılır (“kız” yerine “zık” veya “ızk” vb.).

 • Benzer kelimeler birbirine karıştırılır (“incir” yerine “zincir”, “en” yerine “ne” vb.).

 • Ayna görüntüsü ile ters olarak yazma.

 • Bazı kelimeler yanlış hecelenir, hece atlanır, heceler tersten okunur ve yazılır.

 • Sesli okuma sırasında vurgulamalar inişli- çıkışlı olur ve noktalama işaretleri görülmez.

 • Fonolojik sorunlar görülebilir.

 • Sayfa yanlış ve düzensiz kullanılır, çizgiler arasında yazmada zorluk yaşanır.

 • Kelimeler çok yer kaplayacak şekilde aralıklı veya birbirine çok bitişik yazılır.

 • Yuvarlak ve düz çizgiden oluşan harfleri yazmada zorluk yaşanır.

 • Aşırı düzensizlik görülür.

 • Dikkat dağınıklığı veya erken unutma görülebilir.

 • Geç ve yavaş yazılır.

 • Şekiller, semboller ve işaretler tersten algılanır ve yazılır. (“+” yerine “x” kullanma gibi)

 • Öz güven yoksunluğu görülür.

 • Problem çözme becerileri daha az gelişmiş olabilir.

 • Yazılı sınavlarda başarısızlık oranı sözlü sınavlara kıyasla daha yüksektir.

 • Zamanı kullanma, kavrama ve söylemede zorluk yaşanır.

 • Kurulan cümlelerin sonunu getirmede zorluk yaşanır, genelde kısa cümleler kurulur.

 • Aşırı hareketli ya da aksine çok durağan olabilirler.

 • Birden fazla işlem gerektiren problemlerde sorun yaşarlar.

 • Soyut kavramları algılamada zorluk yaşanır.

 • Organize etme, sentez ve analiz etmede güçlük yaşanır.

 • Uyum sorunu görülür.

 • Görsel ve işitsel algıda yavaşlık söz konusudur.

 • Motor koordinasyon sorunları yaşanır.

bottom of page